Kiina-ilmiö SAMKissa

SAMK avasi Kiinaan toimipisteen – mitä ihmettä? Raotetaanpa ikkunaa Kiinaan!

Kiina on suurten vastakohtien maa. Sen lisäksi se on edelleen yksi nopeimmin kasvavista talouksista maailmassa. Se on saavuttanut vahvan talouskasvun kautta merkittävän sijan maailman talouksien joukossa. Nopeasti kasvanut kansantalous on kuitenkin luonut joukon väistämättömiä sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä ongelmia. Korkea energiankulutus, ympäristön, vesistöjen ja maaperän saastuminen aiheuttavat taloudellisia rasitteita. Kiinan uusi hallinto on onneksi osoittanut merkittävää politiikan muutosta puuttumalla ympäristövaikutuksiin. Se on laatinut kansallisia strategioita, joiden tavoitteena on toteuttaa kestävää kehitystä. On viisaasti todettu, että kaikki se, mitä Kiinassa tapahtuu, on koko maailman kannalta merkittävää.

Toki Kiinassa on paljon asioita, joita meidän länsimainen oikeustajumme tai jopa ihmiskäsityksemme ei ymmärrä, ei hyväksy eikä ole itse asiassa kaikissa tapauksissa syytäkään hyväksyä. Ihmisinä kiinalaiset ovat ystävällisiä, kohteliaita ja mukavia. Ja mikä mukavinta, siellä uurteinen naama ja harmaantuneet hiukset ovat kunnioituksen aihe – kokemus on pääoma. Tietenkin kiinalaiset voivat tuntua meidän näkökulmastamme omalaatuisilta. Joissakin asioissa heitä on tosi vaikea ymmärtää. Kiinalainen kasvojen menettämisen pelko tuottaa käyttäytymismalleja, joita ei ihan pienellä tutustumisella ymmärrä.

Kiina kohtaa lähivuosina yhden sen lähihistorian hankalimmista haasteista. Yhden lapsen politiikka on johtanut tilanteeseen, että nuorella kiinalaispariskunnalla onkin yht’äkkiä monta isovanhempaa, joista vahvan kiinalaisen perinteen mukaan olisi pidettävä huolta. Valtavan kaupungistumisen seurauksena maaseudulle jääneet vanhukset ovat siirtymässä nuorempien luokse kaupunkeihin. Kun asunnot ovat pieniä, ei vanhuksilla välttämättä ole paikkaa nuoren perheen luona. Tarvitaan vanhainkoteja, vanhustenhuoltoon ihmisiä ja ennen kaikkea tarvitaan tähän liittyvää osaamista. Kaikista omista sote-sotkuistamme huolimatta meillä tuota osaamista löytyy. Tämä onkin SAMKin Kiina-operaation ytimenä tällä hetkellä. Detaljina voisi mainita muistisairaiden ihmisten tunnistamisen, kohtaamisen ja hoitamisen.

Kiina on suurten mahdollisuuksien maa, kannattaa lähteä sinne SAMKin mukana!

WP_2015_09_21_sisaankaynti

Kuvassa Kiinan-toimistorakennuksen sisäänkäynti.